در حال حاضر آرین ماهواره تنها شرکتی است که با راه‌اندازی چند هاب به‌صورتTeleport Redundancyو استفاده از چند ماهواره همزمان برایBeam Switching اقدام به ارائه خدماتVSAT Roamingکرده است. بطوریکه قابلیت ارائه خدمات برای کشتی‌های قاره‌پیما که مسافت‌های زیادی را در اقیانوس‌ها طی می‌کنند، وجود دارد و ارتباطVSAT به‌صورتRoaming از یک تله پورت به تله پورت دیگری انتقال می‌یابد و باعث می‌شود در کل یک مسیر طولانی ارتباط برقرار بماند. امکانTeleport Roaming به همراه  NMS Geographical MAP، ویژگی منحصربه‌فردGlobal NMS وDistributed NMS تسهیلات منحصربه‌فردی را برای مشترکانVSAT آرین ماهواره به ارمغان آورده که باعث شده است آرین ماهواره چندینTeleport را به‌صورتRedundant برای یکدیگر راه‌اندازی کند و قابلیت اطمینان به خدمات ارتباطات ماهواره‌ای خود را در نزد مشترکان بالاتر برد این سرویس برای مشتریانی مناسب می باشد که نیاز به سرویس هایی از نوع ارتباطات در حال حرکت در فواصل بالا،‌ داشته باشند.

 

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×