شرکت آرين ماهواره دارنده پروانه مشاوره و طراحي شبکه هاي راديويي از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، به پشتوانه توان فني-تخصصي بالا و با استفاده از ابزارهاي نوين طراحي شبکه، از طريق ارائه راهکارهاي جامع با هدف تامين نيازهاي ارتباطي و ارتقاء قابليت هاي شبکه هاي راديويي سنتي، خدمات مشاوره و طراحي شبکه هاي راديويي در حوزه ارتباطات بی­سيم ارائه مي ­نمايد .

 

خدمات مشاوره:

- بررسي و نيازسنجي شبکه هاي ارتباطي ( انتقال صوت و اطلاعات ).

- امکان سنجي و ارائه راهکار ( انتخاب، جايگزيني، ارتقاء سیستم و برآورد هزينه ).

- مشاوره در نحوه تامين تجهيزات و برند مربوطه.

- تهيهRFPو برگزاري مناقصات.

 

 

خدمات طراحي و اجرا :

- طراحي شبکه هاي راديويي متحرک زميني- بي­سیم (انجام محاسبات ميداني و تعيين مدل انتشار امواج از طريق ابزارهاي نوين طراحي ).

- طراحي شبکه هاي ارتباطات راديويي ثابت - مايکروويو ( نقطه به نقطه و نقطه به چند نقطه).

- دريافت مجوز شبکه راديويي از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي.

- نصب و نگهداري ايستگاه ها

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×