سرویس های شرکت آرین ماهواره برای بازه وسیعی از مشتریان و کسب و کارها قابل استفاده می باشد و به طور کلی هر کسب و کاری که نیاز به ارتباطات مطمئن، در دسترس و امن داشته باشد، می تواند مشتری سرویس های شرکت باشد. در زیر به صورت کلی به گروه های مختلف مشتریان اشاره گردیده است:

  • بانک ها، موسسات مالی و اعتباری
  • صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
  • سازمان های دولتی که دارای پراکندگی در سطح کشور هستند.
  • سازمان های دولتی که نیاز به ارتباطات مطمئن دارند.
  • شرکت ها و سازمان هایی که به دلیل نامطمئن بودن ارتباطات زمینی و یا عدم وجود آن ها نیاز به اینترنت ماهواره ای دارند.
  • شرکت های خصوصی و کسب و کارهایی که دارای پراکندگی در سطح کشور بوده و نیاز به دیتا، صدا و تصویر دارند.

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×