سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (رگولاتوري )،نهاد مستقل قانون گذار و نظارتي در حوزه ICT

 

 سازمان تنظيم مقررات و ارتباطاتراديويي با استناد به ماده 7 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات مصوب 1389/9/19 مجلس شوراي اسلامي از تجميع معاونت امور مخابراتي وزارتارتباطات و فنآوري اطلاعات و اداره كل ارتباطات راديويي، به منظور ايفاي وظايف واختيارات حاكميتي، نظارتي و اجرايي در بخش تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وابستهبه وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات تاسيس شده است. اين سازمان يك نهاد مستقل قانونگذار و نظارتي است كه نقش آن رقابتي كردن بازار ارائه خدمات مخابراتي و بالارفتن كيفيت خدمات آنهاست. ميزان اهميت و نقش به سزاي اين نهاد در رونق بخش خصوصي ازوظايفي كه برمبناي اساسنامه بر عهده آن گذاشته شده است مشخص مي‌باشد. سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به منظور اجراي مصوبات كميسيونتنظيم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف و ايفاي وظايف مورد نظر در بخش ارتباطاتراديويي تاسيس شده و رئيس اين سازمان معاون وزير است.

از اختيارات و وظايف رگولاتوري در حوزه ICT:

ا-صدور پروانه فعاليت و بهره برداري خدمات و شرايط و ضوابط آن

2-تدوين و پيشنهاد استانداردهاي ملي ،ضوابط و نظامهاي کنترل کيفي و تاييد نمونه تجهيزات

3-تدوين و ارائه پيشنهاد در خصوص تعيين فعاليتها و بهره برداري هاي غير مجاز و نحوه برخورد با تخلفات

4-تدوين و تنظيم مقررات ،آيين نامه ها و جدول هاي تعرفه و نرخهاي کليه خدمات به جهت حصول اطمينان از رقابت سالم و رشد بازار

5-وصول مبالغ حق الامتياز و حق استفاده از فرکانس ....

6-نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه هاي ارائه خدمات

7-تنظيم، مديريت و کنترل فضاي فرکانسي کشور و تدوين مقررات و تصويب ضوابط

8-انجام اموري براي ايفاي وظايف و مقررات

9-تدوين و پيشنهاد دستورالعمل ها به کميسيون و اعمال مصوبات در زمينه :

الف-چارچوب توافق نامه هاي سطح خدمات، به منظور شفاف سازي کيفيت خدمات در مقابل هزينه خدمات

ب-حمايت از حقوق مصرف کنندگان خدمات و نظارت مستمر بر اعمال صحيح آن .

پ-حمايت از گسترش حضور بخش و مشارکت بخش غيردولتي و نظارت مستمر .

ت-پيشنهاد اصلاح قوانين به مراجع ذيصلاح.

10-انجام وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعاتت مندرج در قانون استفاده از بيسيم هاي اختصاصي.

11-انجام امور تحقيقاتي و ارائه آموزش هاي تخصصي مرتبط و اطلاع رساني عمومي در زمينه ارتباطات مجاز.

12-تهيه و انتشار گزارشات دوره اي از وضعيت و کيفيت ارائه خدمات .

13حمايت از صاحبان صنايع و معادن، انجمن ها و اتحاديه هاي ارائه کننده خدمات و هدايت و رهبري آن.

14-انجام امور مرتبط با رعايت قوانين و مقررات مربوط از طرف وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ارجاع مي­گردد.

15-عضويت و حضور در نهادهاي بين المللي ذي ربط در چارچوب سياستهاي کلي نظام .

 

حقوق بهره برداران از ديدگاه رگولاتوري و شرکت آرين ماهواره

    در راستاي تحقق اهداف و ماموريت هاي تعيين شده براي رگولاتوري و ماهيت وجودي آن  سازمان همواره از طريق  تدوين آيين نامه ها ،ضوابط و استاندارها و توافق نامه هاي سطح خدمات، نظارت مستمر بر نحوه وکيفيت خدمات ارائه شده توسط دارندگان پروانه و ايجاد بسترهاي تعامل بهينه با بهره برداران خدمات همواره حامي حقوق مشتريان    مي­باشد. بدين منظور در مفاد پروانه ارائه خدمات انتقال داده ها از طريق ارتباطات ماهواره اي (SAP)از طريق ايجاد الزاماتي، رعايت حقوق مشتري لحاظ گرديده است .

1-    حفظ اطلاعات محرمانه بهره برداران،که در نتيجه ارائه خدمات موضوع پروانه و يا بهره برداري از شبکه موضوع پروانه دريافت شده است، توسط کليه کارمندان، مشاوران، پيمانکاران مستقل ، کارگزاران و نمايندگان اين شرکت، به عنوان دارنده پروانه ارائه خدمات انتقال داده ها از طريق ارتباطات ماهوارهاي  الزامي است.

2-    رعايت اصل عدم تبعيض، رعايت انصاف و بيطرفي در ارائه خدمات به مشتريان الزامي است .

3-    دارنده پروانه ملزم به ارائه خدمات به بهره برداران در قالب عقد قرارداد شفاف و و مشخص در زمينه کيفيت و توافق نامه سطح خدمات SLAمطابق مصوبه کميسيون سازمان تنظيم مقررات می­باشد.

4-    ضروري است بين دارندگان پروانه و متقاضيان، قراردادي منعقد گردد تا علاوه بر موارد مورد نيازط چون زمان، مدت و نحوه اجرا قرارداد ، شيوه هاي دريافت وجه، حل اختلاف و جبران خسارت و مرجع رسيدگي به شکايات ذکر گردد .

5-    دارنده پروانه فقط حق ارائه خدماتي را دارد که در شرايط دارنده ي پروانه و ضمائم آن قيد شده باشد .

6-    دارنده پروانه بايد روشي کارآمد، عادلانه و شفاف مورد تاييد رگولاتوري را براي دريافت و يا صدور شکايات ، حل و فصل اختلافات با بهره برداران ايجاد و حفظ کند.

7-    در صورتي که بهره بردار و دارنده پروانه نتواند پس از دو ماه اختلاف خود را ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ شکایت حل و فصل کنند،هريک از طرفين مي­توانند موضوع را به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارجاع دهند.تصميم سازمان لازم الاجراست.

8-    دارنده پروانه موظف است کليه امکانات پشتيباني و پاسخگويي به مشتريان خود را در تمام ايام هفته به صورت 24 ساعته در تمام ايام هفته و ايام تعطيل فراهم نمايد .

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×