• دریافت گواهی شرکت دانش بنیان
  • برگزاری اولین سمینار ویدئو کنفرانس و ارتباطات ماهواره‌ای در سال 85
  • لوح تقدیر برگزاری بزرگترین سمینار تاریخ TANDBERG در منطقه درسال 85
  • دریافت لوح سپاس دومین کنفرانس مهندسی رسانه از دانشکده صدا وسیما
  • دریافت لوح تقدیر از سازمان فضایی ایران
  • اپراتور برتر سرویس‌های ارتباطات ماهواره ای در سه سال متوالی 89 ،‌ 90 و 91
  • دریافت جایزه زرین مدیریت کیفیت جامع از BID
  • صادر کننده برتر پارک فناوری پردیس در سال 89 و 92
  • برگزاری اولین سمینار ویدئو کنفرانس و ارتباطات ماهواره‌ای
  • برگزاری اولین سمینار رویکردهای نوین در ارتباطات ماهواره ای در سال 92

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×