• دارای پروانه ارائه خدمات انتقال داده ها از طریق ماهواره از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی
  • نماینده شرکت Sisbelدر ارائه خدمات ISO 27000 , ISO 20000
  • عضو شورایعالی انفورماتیک کشور با رتبه 2 در شبکه و زیرساخت
  • عضو پارک فناوری پردیس و پارک شیخ بهایی اصفهان
  • عضو اتحادیه صادرکنندگان تجهیزات پخش ایران
  • عضو انجمن Int’l VSAT Forum
  • عضو سازمان نظام صنفی رایانه استان تهران
  • عضو اتاق بازرگانی استان تهران

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×