مشخصات مجوزها

- دارای پروانه ارایه خدمات عمومی انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره‌ای SAP
 
        شماره پروانه: 10/4442
 
دارای پروانه ارایه خدمات مشاوره و طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی
 
 
        شماره پروانه: 104-67
 
 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

راه‌کارها


 

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×