شرکت آرین ماهواره با اتکا به سابقه فعالیت و نیروی انسانی متخصص خود و با توجه به نیاز بازار با ایجاد یک شبکه فعال نمایندگی در کل کشور، در کمترین زمان ممکن خدمات پشتیبانی و نگهداری فنی را به مشتریان خود ارائه می نماید که همین امر باعث یک اطمینان خاطر از ارائه خدمات مناسب و بموقع در مشتریان گردیده که نهایتا رضایت مشتریان را بدنبال داشته است جدول زیر شبکه پشتیبانی و نگهداری فنی شرکت آرین ماهواره در کشور را نشان می دهد:

 

تعداد تیم فنی نام استان و منطقه پوشش داده شده توسط تیم فنی ردیف
تیم فنی 1 آذر بایجان شرقی / تبریز 1
تیم فنی 2 2
تیم فنی 1 آذر بایجان غربی / ارومیه 3
تیم فنی 2 4
تیم فنی 1 اردبیل - رشت 5
تیم فنی 2 6
تیم فنی 1 گیلان / رشت 7
تیم فنی 1 چهارمحال بختیاری / شهرکرد 8
تیم فنی 1 اصفهان - شهرکرد 9
تیم فنی 1 اصفهان 10
تیم فنی 1 اصفهان - یزد 11
تیم فنی 1 ایلام 12
تیم فنی 2 13
تیم فنی 1 بوشهر 14
تیم فنی 2   15
تیم فنی 1 خراسان جنوبی / بیرجند 16
تیم فنی 1 خراسان رضوی / مشهد 17
تیم فنی 2 18
تیم فنی 1 خراسان شمالی - رضوی -جنوبی 19
تیم فنی 1 خراسان شمالی / بجنورد 20
تیم فنی 1 خوزستان / اهواز 21
تیم فنی 2 22
تیم فنی 1 زنجان 23
تیم فنی 2 24
تیم فنی 1 سمنان 25
تیم فنی 1 سیستان بلوچستان / زاهدان 26
تیم فنی 2 27
تیم فنی 1 فارس / شیراز 28
تیم فنی 2 29
تیم فنی 3 30
تیم فنی 1 قزوین 31
تیم فنی 1 قم 32
تیم فنی 1 کاشان 33
تیم فنی 1 کردستان / سنندج 34
تیم فنی 2 35
تیم فنی 1 کرمان 36
تیم فنی 1 کرمان - یزد 37
تیم فنی 1 یزد 38
تیم فنی 1 کهکیلویه و بویراحمد 39
تیم فنی 1 کرمانشاه 40
تیم فنی 2 41
تیم فنی 1 گلستان / گرگان 42
تیم فنی 2 43
تیم فنی 1 لرستان / خرم آباد 44
تیم فنی 2 45
تیم فنی 1 مازندران / ساری 46
تیم فنی 1 مرکزی اراک 47
تیم فنی 2 48
تیم فنی 3 49
تیم فنی 1 هرمزگان / بندرعباس 50
تیم فنی 2 51
تیم فنی 1 همدان 52
تیم فنی 2 53
تیم فنی 3 54

 

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×