سرویس های نقطه به نقطه مختص مشتریانی است که نیاز به پهنای باند زیاد و یا اختصاصی دارند در این سرویس بین دو ایستگاه مشتری یک ارتباط مستقیم با پهنای باند اختصاصی برقرار می گردد و در مواردی که مشتری دارای چند ایستگاه باشد پیشنهاد می‌گردد از سرویس ارتباطات ابری شرکت استفاده نماید دیاگرام زیر نمایش دهنده راهکار نقطه به نقطه می باشد:

 

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×